Jämför och hitta den bästa hemförsäkringen 2022

En hemförsäkring hjälper dig att skydda ditt hem och de som är skrivna i bostaden. Här kan du hitta bästa hemförsäkringen, läsa mer om de bästa försäkringsbolagen och även hitta nyttig information om vad en hemförsäkring faktiskt är.

Bästa hemförsäkringen

Det finns flera andra aktörer idag som jämför hemförsäkring. Om du vill göra en jämförelse av flera så kan du använda dig av Compricer.

Vad är en hemförsäkring?

En hemförsäkring är något som alla människor bör ha, oavsett om du bor i ett hus, lägenhet, hyresrätt eller bostadsrätt. Enkelt förklarat kan man säga att en hemförsäkring är en typ av grundläggande skydd, som kommer i form av ett paket. Försäkringspaketet som du får i en hemförsäkring kommer bland annat att hjälpa dig om du till exempel skulle få saker i hemmet stulna, men du får även ersättning om de skulle bli skadade vid en vattenskada eller en brand. Det finns många olika typer av försäkringar att välja mellan och även många olika försäkringsbolag. Den som vill kan dessutom välja hur täckande försäkringen ska vara, men grundläggande för majoriteten är att de innehåller (utöver ovanstående skydd) ett ansvarsskydd, överfallsskydd, reseskydd samt ett rättsskydd. Genom att se till att skydda ditt hem, dem som är boende i ditt hushåll och dina föremål kan du få ersättning om en olycka eller ett brott skulle vara framme.

Varför ska du ha en hemförsäkring?

Fördelarna med en hemförsäkring är väldigt många och nackdelarna näst intill obefintliga. Det finns därför många fler anledningar till varför du bör ha en hemförsäkring i motsats till varför du inte bör. Du kan omöjligt veta när en olycka eller ett brott skulle kunna inträffa och en hemförsäkring täcker ditt hem, dina saker så väl som alla som bor i hushållet. Om något tråkigt har inträffat i hemmet är det naturligtvis väldigt skönt att veta att du har ett försäkringsbolag som står bakom dig och som kan hjälpa till med ersättning för sjukvård eller för förlorad eller skadad egendom. Det kan i sin tur underlätta väldigt mycket för den som redan går igenom något jobbigt eller svårt. En hemförsäkring räcker vanligtvis under loppet av ett år och under denna tid kan du vanligtvis inte säga upp försäkringen.

Vad kostar en hemförsäkring?

Hur mycket en hemförsäkring kostar kan vara väldigt varierande. Många faktorer spelar in, till exempel vilket försäkringsbolag som du använder dig av, men även hur du bor, hur gammal du är och hur stor boyta det är som ska försäkras.

På ett ungefär kan man säga att en hemförsäkring kommer att kosta dig någonstans mellan 500 kronor och upp till 2000 kronor om året. Tidigare nämnde vi de olika faktorer som kan påverka kostnaden, men det finns ytterligare en sak som kan vara avgörande för just ditt pris. Den mest grundläggande hemförsäkringen är alltid det billigaste alternativet, men det är inte ovanligt att vilja lägga till olika tilläggsförsäkringar. En tilläggsförsäkring säkerställer att du kan försäkra och få ersättning även för andra skador. De vanligaste är allrisktillägg (som även kallas för Drulle) och utökat reseskydd inför semestern, men det finns även tillägg för olycksfall som sker på fritiden. Många hemförsäkringar innehåller redan de två första tilläggstjänsterna, men en olycksfallsförsäkring är något som nästan alltid måste inkluderas på eget initiativ.

Ju större du bor, desto mer kommer din försäkring att kosta, men även bostadsformen har betydelse. Det enklaste sättet att ta reda på hur mycket det skulle kosta att försäkra ditt hem är genom att använda en jämförelsesajt om hemförsäkringar på nätet. Här fyller du då i dina uppgifter om dig själv och ditt hushåll och kan därefter se vilket försäkringsbolag som passar bäst. Observera att det är nyttigt att inte stirra sig blind på enbart priset. Vad försäkringen innehåller är viktigare än om du sparar in en krona eller två.

I många fall kan du själv välja hur du vill betala din hemförsäkring. Vissa föredrar att betala två gånger om året, andra vill betala ett årsbelopp och vissa kanske föredrar att betala lite varje månad. Prata med ditt försäkringsbolag om vilka betalningsmöjligheter du har.

Vad ingår i en hemförsäkring

En hemförsäkring är något som du använder dig av för att skydda dina saker och ditt hem. Enkelt förklarat kan man säga att en hemförsäkring består av flera olika delar, vilket i sin tur bildar ett komplett paket. En grundläggande hemförsäkring består av egendomsskydd, reseskydd, ansvarsskydd, överfallsskydd och rättsskydd. Här nedan kan du läsa mer om vad dessa skydd kan göra för dig.

Egendomsskydd

Ett egendomsskydd hjälper dig om det skulle uppstå skador på ditt hem eller dina saker, men skyddet säkerställer också att du får ersättning om du skulle få dina saker stulna, till exempel i samband med ett inbrott. Även andra olyckor så som brand eller vattenskador hjälper försäkringen till att ersätta. Här är det dock viktigt att du tittar på vad just din hemförsäkring erbjuder. Det är inte ovanligt att många försäkringsbolag väljer att utöka det redan befintliga stöldskyddet med något som kallas för öppen stöld. Öppen stöld kan till exempelvis vara om en vårdpersonal med nyckel har stulit något från din bostad. Finns det inget utökat stöldskydd så brukar allriskförsäkringen täcka upp.

Reseskydd

Att resa är naturligtvis väldigt roligt, men även här är det viktigt att du är skyddad. Ett reseskydd ser till att du får ersättning för hemtransport om du blir akut sjuk, om du är med om ett olycksfall utomlands eller om du behöver söka vård på semestern. Reser du utanför EU kan kostnaderna för sjukhusvistelse bli otroligt höga och försäkringen kan då gå in och hjälpa dig.

Ansvarsskydd

Ibland kan du hamna i situationer där du blir skyldig att betala skadestånd. Ansvarsskyddet i din hemförsäkring kan då hjälpa dig med den kostnaden. Det kan t.ex. handla om att du har råkat förstöra ett handfat i lägenheten som du hyr i andra hand eller om du har en hund som har orsakat skador på en annan människa eller djur.

Rättsskydd

Skulle du hamna i rättegång och behöva betala för en eller flera rättegångskostnader kan du nyttja rättsskyddet som du har i din hemförsäkring. Rättsskyddet går även att använda sig av när det sker en tvist i en rättegång eller om du skulle få din identitet stulen. Vid stulen identitet kan du få ersättning för de kostnader du lägger på t.ex. assistans och råd i ditt ärende.

Överfallsskydd

Överfallsskyddet är en mycket viktig del av din hemförsäkring, men även en mycket viktig del av ditt liv. Ibland sker det som inte får ske och du eller någon i hushållet kan ha blivit utsatt för brott. Det kan till exempel handla om olika typer av sexualbrott, men även misshandel och andra skador. Det försäkringen täcker upp är bland annat sjukhuskostnader. Viktigt att komma ihåg är att du sällan kan nyttja försäkringen och få ersättning om det skulle vara så att gärningsmannen omfattas av samma hemförsäkring som du, vilket betyder att gärningsmannen är boende i samma hushåll. Om du har skadats av en annan person i samband med att du själv begick ett brott kan du i många fall inte heller ta del av ersättning.

Tilläggsförsäkringar

Som tidigare nämnt kommer du att kunna lägga till en del tilläggsförsäkringar om du så skulle önska. Det är utmärkt att göra om man vill utöka utbudet av skydd i sitt grundläggande försäkringspaket. Det kan till exempel handla om olycksfall som sker på fritiden, en drulleförsäkring, specifika värdesaker och mycket mer.

Just drulleförsäkringen är något som många är i behov av, men som inte finns tillgänglig i grundskyddet. Den här tilläggsförsäkringen ser till att ge dig ersättning om du skulle ha otur, men vad betyder det då att ha otur? Enkelt förklarat kan man säga att tilläggsförsäkringen kan ge dig ersättning om du till exempel skulle råka tappa något i golvet som din TV eller en värdefull staty. Det kan även vara så att du spiller ut dryck över din dator, tappar mobilen i toaletten eller råkar ut för fickstöld.

Bostadsformer

Det finns många saker som kan vara bra att tänka på innan du väljer hemförsäkring. Vilken bostadsform du har är avgörande för vilken försäkring som kommer att passa dig bäst.

Hyresrätt

Bor du i en hyresrätt? Då är det främst hyresvärden som har i uppgift att underhålla och reparera din bostad om det skulle uppstå problem och skador. Dock kommer du ändå behöva ett skydd för dina föremål och för personerna som bor i hushållet. Satsa på en försäkring som är framtagen specifikt gör hyresrätter.

Bostadsrätt 

Vid ägande av en bostadsrätt är det du som har det mest omfattande ansvaret över bostaden. Här är det viktigt att du väljer en hemförsäkring som inkluderar en bostadsrättsförsäkring eller att du lägger detta som ett tillval. Bostadsrättsförsäkringen ser även till att täcka upp för skador på fast inredning, så väl som skador på ytskikt.

Villa

Bor du i en villa eller ett hus ska din hemförsäkring inte bara täcka bostaden, utan den bör även täcka din tomt. Idag finns det specifika villaförsäkringar som du kan använda dig av. Det bästa är att välja en hemförsäkring där villaförsäkring redan ingår. På så sätt är också hela byggnaden, garage, tomten och t.ex. rörledningar försäkrade.

Studentboende

Studenter kan få rabatterade priser på hemförsäkringar, vilket är något som du absolut bör nyttja. Här är det viktigt att veta om att du inte behöver stå skriven på adressen där försäkringen tecknas. Du kan alltså fortsätta ha din adress hos föräldrar eller dylikt. Observera att en studenthemförsäkring oftast har ett lägre ersättningsbelopp.

Hyresrätt eller bostadsrätt i andra hand

Även om du hyr din bostad i andra hand så behöver du teckna en egen försäkring. Du kommer nämligen inte att inkluderas i den redan befintliga, eftersom du hyr i andra hand. Meddela försäkringsbolaget att du hyr i andra hand och satsa på en grundläggande hemförsäkring för hyresrätter som passar dina behov.

Sammanfattning på bästa hemförsäkringar

En bra hemförsäkring är avgörande för hur mycket skydd du kommer att få om en olycka skulle vara framme. Försäkringen ger dig ersättning för sjukvård utomlands, men även ersättning för skador på personer eller föremål. Genom att välja en tilläggsförsäkring kan du säkerställa att du också är skyddad om du skulle ha otur, t.ex. genom att tappa din nya dator i golvet. Vilken försäkring du väljer beror på vad du är i behov av, men också vad som passar din bostadsform bäst. Priserna för försäkringarna varierar, så väl som innehållet och försäkringsbeloppet.

Bästa hemförsäkringarna

Källor:
https://www.konsumenternas.se
http://www.boupplysningen.se